ONZE HERBERG EN DE GOEDEREN UIT HORECA, INVENTARIS EN INRICHTING

Jarenlang zijn Ine en ikzelf bezig geweest met het ontwikkelen van HERBERG DE SLUIS, maar doordat de economische crisis kwam konden we onze boerderij met onze camping niet volgens plan verkopen en daardoor zijn we zelf de Herberg maar gaan verbouwen, wat resulteerde in een veeljarenplan dat we wegens leeftijd en gezondheid niet meer tot een eind kunnen of willen brengen. Zakelijk en fiscaal gezien zijn wij gestopt met Herberg De Sluis en we hebben het geheel eind 2015 te koop gezet, MAAR TOT OP HEDEN -nu al meer dan een jaar later- ZONDER SUCCES, DAAROM GAAN WE HET OVER EEN ANDERE BOEG GOOIEN: ONZE HERBERG ZAL VANAF ERGENS EINDE WINTER/BEGIN VOORJAAR VOORTAAN TE HUUR ZIJN VOOR DOE HET ZELF FEESTEN WAARBIJ WIJ ONZE HORECARUIMTES, KEUKEN, INBOEDEL EN MATERIALEN VERHUREN AAN DERDEN DIE ER ZELF EEN FEEST WILLEN HOUDEN EN WAARBIJ DIE ZELF VOOR DRANK, ETENSWAREN, MUZIEK ENZ GAAN ZORGEN. Dat zal dan kunnen tegen vaste bedragen per persoon per ruimte en per tijdsduur. Er zal daarbij altijd iemand  aanwezig zijn als horecaverantwoordelijke, meestal zal ik(Ton) dat zijn, maar mogelijk ook een derde. VASTLEGGEN KAN VANAF EEN RESERVERING TOT MAXIMAAL EEN HALF JAAR VOORUIT, IN VERBAND MET HET STEEDS TE KOOP BLIJVEN STAAN VAN ONS PAND.( Overname kan dan vrij vanaf een half jaar vooruit, ofwel eerder bij overname van onze definitief geworden agenda-afspraken.  Hopelijk komen er  koopgegadigden, en anders komen er nieuwe plannen voor, de tijd zal het leren! Veel van wat wij aan de inrichting van de herberg en aan horecabenodigdheden hebben overgenomen en later er nog bij hebben gekocht en verzameld gaan we richting een overname door derden opruimen via deze privé-site. Dat alles komt hierop te staan in de komende jaren, een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rond onze Herberg De Sluis.

T.B.V. DE VERKOOP VAN HERBERG DE SLUIS KOMT ER EEN APARTE SITE (OF EEN SPECIAAL DEEL DAARVAN):  HIEROP ZAL WAT DE HERBERG EN DE MOGELIJKHEDEN ERMEE MEER TE ZIEN ZIJN DAN OP FUNDA:  ER KOMEN MEER FOTO’S EN PLATTEGRONDEN  OP EN ER WORDT INGEGAAN OP ZOWEL DE B&B- , DE HORECA- ALS OP ANDERE MOGELIJKHEDEN EN EVENTUELE TUSSENVORMEN

<
>